Den 22-25 augusti höll Centrum för rättvisa ett rättighetsinternat på Näsby slott för juridikstudenter från hela landet. Deltagarna fick under fyra dagar lyssna på och diskutera med föreläsare som ur olika vinklar belyste frågor om mänskliga fri- och rättigheter.

Bland talarna fanns advokat Percy Bratt, Thomas Bull, docent i offentlig rätt, och advokat Ola Wiklund som också är docent i EG-rätt. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg förelästa kring frågeställningen ” Är den personliga integriteten hotad?”.