Nätverket Hilda, för kvinnliga yrkesverksamma jurister, beslutade före sommaren att starta lunchklubbar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Strävan är att kvinnliga yrkesverksamma jurister skall finna en gemensam mötesplats för att sammanträffa en gång i månaden. 

Den första sammankomsten i Stockholm äger rum den 4 september kl. 12 00 på Arnoldshuset, Birger Jarlsgatan 20. Vi inleder med lunch och kaffe.

Därefter kommer justitierådet och f.d. advokaten Kerstin Calissendorff att dela med sig av sina erfarenheter och tala över ämnet ”Från advokat till domare i Högsta Domstolen”

Mer information om sammankomsten finns i kallelsen nedan.

Läs mer om nätverket Hilda.
 

 

 

Kallelse

 

Välkommen till en lunchklubb för kvinnliga yrkesverksamma jurister –– HILDARY!

 

Den 18 januari i år startades Nätverket Hilda, med namn efter dagens namnsdagsbarn. Hilda består av ett trettiotal av landets ledande kvinnliga jurister. I gruppen fanns bland annat advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och poliser.

 

Programförklaringen från mötet blev att nätverket Hilda ska vara ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare.

 

Som ett av flera initiativ har vi beslutat att starta lunchklubbar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Strävan är att kvinnliga yrkesverksamma jurister skall finna en gemensam mötesplats för att sammanträffa en gång i månaden. Är Du intresserad och vill läsa mer kan Du gå in på www.advokatsamfundet.se. Till varje sammankomst kommer en eller flera föredragshållare att inbjudas.

 

Den första sammankomsten i Stockholm äger rum den 4 september kl. 12 00 på Arnoldshuset, Birger Jarlsgatan 20. Vi inleder med lunch och kaffe. Därefter kommer

 

justitierådet och f.d. advokaten Kerstin Calissendorff att dela med sig av sina erfarenheter och tala över ämnet

 

Från advokat till domare i Högsta domstolen

 

Antalet platser är begränsat. Bindande anmälan sker genom att skicka e-post till charlott.vahlberg@advokatsamfundet.se senast torsdagen den 31 augusti. Betalning sker på plats. Kostnaden är 150 kronor inklusive moms.

 

Mycket välkommen!

 
Sveriges advokatsamfund, Laboratoriegatan 4, Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00, Telefax: 08-660 07 79, www.advokatsamfundet.se, info@advokatsamfundet.se