En delegation från staden Nanjing i Folkrepubliken Kina besökte Advokatsamfundet den 25 augusti.

Delegationen bestod av fem jurister från rättsväsendet i Nanjing. Nanjing är en stad med omkring sju miljoner invånare, där det finns omkring 2 000 advokater.

I delegationen ingick bland andra Yang Fuming, direktör för Nanjings justitiebyrå, Fei Zhangyin, direktör för Nanjings statliga notarius-publicus-kontor och Xue Jimin, vice ordförande i Nanjings statliga advokatsamfund.

Advokatsamfundets generalsekreterare advokat Anne Ramberg diskuterade flera frågor med de kinesiska juristerna, bland annat om de svenska advokaternas oberoende av staten, om disciplintillsyn och om rättshjälp.

 Eftersom advokaterna i Kina är en del av det statliga rättsväsendet, skiljer sig organisationen av advokaterna och advokatrollen avsevärt mellan Kina och Sverige.

Ji Cuihua, Xue Jimin, Anne Ramberg, Yang Fuming, Li Hua
och Fei Zhangyin på Advokatsamfundets kansli.