Den kinesiske advokaten Gao Zhisheng greps i mitten av augusti av polis från Peking. Gao Zhisheng har bland annat försvarat falun gong-utövare. Han har också offentligt deklarerat sitt utträde ur kommunistpartiet, i protest mot regimens kränkning av de mänskliga rättigheterna. Gao har gripits flera gånger tidigare, och han och hans familj bevakas och trakasseras.

 Advokater drabbas av hot, våld och förföljelse på många håll i världen. Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, reagerade i juni starkt när Saddam Husseins advokat mördades. Enligt FN:s Basic Principles on the Role of Lawyers är statsmakten skyldig att skydda advokater och värna deras möjligheter att utöva sina uppgifter i rättsväsendet.

 – Varje angrepp på advokater av detta slag är, oberoende av var det inträffar, ett oacceptabelt försök att tysta oberoende och självständiga advokater – ett hot mot rättssamhället, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.