Från början fanns tre svenskar, med ursprung i Somalia, på FN:s lista. De blev uppsatta på grund av engagemang i banksystemet al-Barakaat, som USA uppfattade som terroristanknutet. Två av dem har redan tidigare strukits från listan.

Den amerikanska administrationen har nu bestämt sig för att också Ahmed Yusuf kan avföras. I fem år har han på grund av listningen utan rättslig prövning haft sina tillgångar frysta, och varit belagd med reseförbud.

EU-kommissionen fattar det formella beslutet om att avföra Ahmed Yusuf från EU:s sanktionslista.