Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Upphovsrätt på Internet utreds

Regeringsuppdrag till Cecilia Renfors

Cecilia Renfors, direktör vid Granskningsnämnden för radio och TV, fick idag den 15 augusti regeringens uppdrag att utreda upphovsrätten på Internet. Renfors ska bland annat undersöka hur man kan skynda på utvecklingen av lagliga alternativ för nedladdning av musik och film.