Vid sitt sammanträde den 9 februari beslöt styrelsen för Sveriges advokatsamfund att bevilja 38 sökande inträde i samfundet.

Lista med namnet på de nya advokaterna.