Anne Ramberg mottar medaljen. 

Vid en ceremoni på Stockholms slott mottog Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg den 31 januari  H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i högblått band. Anne Ramberg fick medaljen för ”framträdande insatser för svenskt rättsväsende”.

 

H.M. Konungens medalj utdelas till svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster.