Barn ska inte behöva få betalningsanmärkningar för att deras föräldrar registrerar sina bilar på dem. Det är innebörden i en lagrådsremiss som regeringen nu lagt fram.

Allt fler barn blir skuldsatta på grund av att föräldrarna registrerar sina bilar på barnen, och sedan struntar i att betala till exempel fordonsskatt och parkeringsböter. Med den nya lagen registreras i stället förmyndaren i vägtrafikregistret när ett barn står som ägare till fordonet. Undantag gäller för de fordon som barnet själv har rätt att köra.