Igår, den 21 februari, enades justitieministrarna i EU:s ministerråd om det omdiskuterade direktivet om lagring av trafikdata från telefoner och e-post. Uppgifterna ska lagras i mellan 6 månader och två år, och polisen kan få tillgång till dem för att utreda allvarliga brott.

Nu startar arbetet med att införliva direktivet i svensk lag. Lagstiftningen ska vara i kraft inom 18 månader, men medlemsstaterna har möjlighet att skjuta upp ikraftträdandet för e-posttrafik i ytterligare 18 månader.