Läs brevet till Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén