Den 20 januari besöktes Advokatsamfundet av representanter för International Bar Association, IBA, och International Legal Assistance Consortium, ILAC. Från IBA kom ordföranden Francis Neate och generalsekreteraren Mark Ellis. ILAC representerades av generalsekreteraren Christian Åhlund. Med var också ambassadör Hans Corell, tidigare undergeneralsekreterare och rättschef vid FN, och nu konsult på Mannheimer-Swartlings advokatbyrå.

 

De tre mötte Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg för att diskutera ett gemensamt projekt på temat ”rule of law”. Tanken är att hålla ett symposium kring detta på IBA:s konferens i Chicago i september.

 

Hans Corell, Francis Neate, Anne Ramberg, Mark Ellis samt Christian Åhlund.
Hans Corell, Francis Neate, Anne Ramberg, Mark Ellis samt Christian Åhlund.