Åklagarmyndigheten har gått igenom och listat narkotikapreparat som förekommer i landet.

Utredaren har listat en lång rad preparat och bedömt deras farlighet utifrån olika parametrar.

Rapporten ger också en grund för att bedöma nya preparat.

Rapporten kan laddas ner från Åklagarmyndighetens hemsida.