Stadsbiblioteket i Jönköping blev fullsatt när det bjöds in till diskussion om grundlagen den 17 januari. Inbjudna var Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och journalisten Yrsa Stenius. Samtalet leddes av Jönköpings-Postens chefredaktör Hans Olovsson. Som värd stod landshövding Lars Engqvist, ordförande i den sittande grundlagsutredningen.

Anne Ramberg och Yrsa Stenius var överens om att skyddet för fri- och rättigheter behöver stärkas i den svenska grundlagen. Grundlagen måste vara ett skydd mot tillfälliga opinioner, som terroristskräcken efter den 11 september 2001, så att människors integritet och frihet inte inskränks.

Grundlagens ställning kan stärkas med hjälp av ett par institutionella förändringar, enligt Anne Ramberg. En sådan förändring är att besätta lagrådet med andra jurister än aktiva justitie- och regeringsråd. Ett mer fristående lagråd bidrar, enligt Ramberg, till tydligare skillnad mellan dömande, lagstiftande och verkställande makt.

De svenska domstolarna är ganska ovilliga att utöva sin lagprövningsrätt, menade Anne Ramberg. Därför bör man diskutera att skapa en svensk författningsdomstol. EU har två författningsdomstolar som granskar hur EU-lagstiftningen tillämpas. Det vore enligt Ramberg logiskt att också svensk lagstiftning kunde prövas på samma sätt.