I Irak har justitieministern upplöst styrelsen för landets advokatsamfund. Ministern har i stället för den av ledamöterna valda styrelsen utsett fem personer som ska leda samfundet.

Upplösningen får nu kritik från International Bar Association, IBA, som uppmanar den irakiska regeringen att genast återinsätta styrelsen. IBA vill också ha garantier från Irak för att de planerade valen av en ny styrelse i mars blir fria och rättvisa.

IBA stöder sin kritik på internationell rätt. Enligt den 24:e paragrafen i FN:s ”Basic Principles of the Role of Lawyers” ska advokater ha rätten att bilda självständiga organisationer. FN-principerna stadgar också att organisationens medlemmar ska välja styrelse, utan yttre inblandning.