Från årsskiften är kriminalvården i Sverige organiserad som en enda myndighet. Tidigare fanns 35 lokala myndigheter på området, plus Kriminalvårdsstyrelsen och Transporttjänsten.

 

Syftet med förändringen är att öka effektiviteten och att underlätta styrningen av kriminalvården.

 

Den nya myndigheten har fått namnet Kriminalvården, och leds av generaldirektören Lars Nylén. Förutom huvudkontoret i Norrköping finns sex regionkontor.

 

Lär mer om Kriminalvården på myndighetens hemsida.