Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

37 nya advokater

Beviljade inträde vid styrelsemötet den 8 juni
Vid sitt sammanträde den 8 juni beslöt styrelsen för Sveriges advokatsamfund att bevilja 37 sökande inträde i samfundet. Läs listan med namnen.