Vid sitt sammanträde den 8 juni beslöt styrelsen för Sveriges advokatsamfund att bevilja 37 sökande inträde i samfundet. Läs listan med namnen.