För fjärde gången har Synovate Temo på Advokatsamfundets uppdrag kartlagt den svenska advokatkåren. Förra gången var 2003. Svarsfrekvensen blev i år ungefär 50 procent. Nytt för årets undersökning är att biträdande jurister också tillfrågats.

Genomsnittsadvokaten är fortfarande en man som arbetar helt eller huvudsakligen med affärsjuridik. Han tjänade 575 00 kronor under 2005 (medianvärde), en ökning med över 100 000 kronor sedan förra undersökningen 2003. Den typiske biträdande juristen kan nästa lika gärna vara kvinna som man. Hon arbetar i ännu större utsträckning än advokaterna med affärsjuridik, och tjänar i 375 000 kronor om året (medianvärde).

För att få en bättre bild av byråernas situation och villkor har Advokatsamfundet i år också låtit Temo undersöka advokatbyråerna. En särskild enkät har gått till alla byråansvariga. Ungefär 500 byråer, med totalt 1 700 advokater och 610 biträdande jurister har svarat på enkäten. Det innebär ungefär en tredjedel av byråerna.

Undersökningen visar att små byråer framför allt arbetar med allmänpraktik och humanjuridik och de stora bara med affärsjuridik.

Enkätundersökningen visar att informationstekniken nu på allvar intagit advokatbyråerna. 96 procent av de byråansvariga uppger att varje advokat har en egen e-postadress idag. 2003 var den siffran 86 procent. Nästan hälften av byråerna har egna hemsidor. Bland de största byråerna har alla egna hemsidor.

Presentationer av de båda undersökningarna finns att ladda ner som pdf-filer.

Temo-undersökning enskilda advokater och biträdande jurister  

Temo-undersökning advokatbyråer