Erik Höjer 

Erik Höjer är journalist på Östgöta Correspondenten. Vid advokatfullmäktiges möte den 9 juni mottog han Sveriges advokatsamfunds journalistpris 2006. Han får priset för artikelserien ”Svindlarna”, om ekonomiska brottslingar med näringsförbud.

Journalistpriskommitténs motivering lyder: ”Erik Höjer får årets pris för sin artikelserie i Östgöta Correspondenten om några ekonomiska brottslingar som alla dömts till näringsförbud men trots det fortsatt att driva företag. Artiklarna granskar domarna om näringsförbud och tar på ett förtjänstfullt sätt upp frågan varför rättssamhället tycks maktlöst mot dessa ekonomiska brottslingar. Priset är också en belöning för att en regional tidning avsätter resurser till den grävande journalistiken som är viktig för rättsväsendet och övriga delar av samhället.”

Erik Höjer är reporter på Östgöta Correspondentens näringslivsredaktion i Linköping. Han har tidigare arbetat som polis- och tingsreporter i Linköping och Norrköping. Erik Höjer är även utbildad folkhögskolelärare och har arbetat som journalistutbildare. 

Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987. Det instiftades i samband med att Advokatsamfundet 100-årsjubilerade. Priset ges till journalist som på ett sakligt, engagerande och skickligt sätt behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är 25 000 kronor.

I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingår Lena Frånstedt Lofalk, advokat, Stig Fredrikson, Sveriges Television, och Staffan Levén, Hovrätten för Västra Sverige.

Till pressmeddelande och pressbild