Riksdagen beslutade den 31 maj om nya regler som ska stärka barnperspektivet i alla beslut om boende, vårdnad och umgänge. De nya formuleringarna trycker hårdare på att barnets bästa ska komma i första hand, och betonar särskilt att domstolar och socialnämnder ska beakta risken för att barnet far illa på något sätt, till exempel genom övergrepp eller våld i familjen.

 

De nya reglerna träder i kraft den första juli 2006.

 

Riksdagen beslutade också att barn ska ha rätt till eget juridiskt ombud i vårdnadsmål. Ledamöterna gav därmed sitt stöd till en fempartireservation av moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet. Regeringen fick därmed i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.