CCBE, rådet för europeiska advokatsamfund, har reagerat starkt på uppgiften om att Saddam Husseins försvarsadvokat Khamis al-Obeidi mördats. Under förra året dödades två andra advokater som försvarat Saddam Hussein.

I ett brev uppmanar CCBE:s ordförande Manuel Cavaleiro Brandão den irakiska regeringen att försäkra sig om att mordet på Khamis al-Obeidi noga utreds. CCBE:s ordförande begär också att regeringen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda Saddam Husseins övriga försvarare, så att hans rätt till försvar garanteras.