Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya lagar på regeringens hemsida

I dag måndag den 26 juni läggs skriften Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2006 ut på www.regeringen.se.

Skriften kan också beställas från Information Rosenbad, tfn 08-405 10 00.

I skriften beskrivs de viktigaste besluten som träder i kraft runt halvårsskiftet. Om inget annat uppges träder förändringarna i kraft den 1 juli 2006.