Riksdagen godkände den 30 maj regeringens förslag om att poliser och tjänstemän i den militära underrättelsetjänsten ska få arbeta med kvalificerad skyddsidentitet. Skyddsidentitet innebär att personen får andra personuppgifter, som tas in i identitetshandlingar och i vissa fall i folkbokföringen.

Den nya lagen träder i kraft den 1 oktober.