Polisen och andra myndigheter får från den första juli i år bättre möjligheter att skydda vittnen. En ny regel i polislagen ger möjlighet att bedriva särskilt personsäkerhetsarbete beträffande vittnen och särskilt hotade personer.

Advokatsamfundet var i sitt remissvar till betänkandet SOU 2004:1 i huvudsak positivt till förändringen. 

Läs Advokatsamfundet remissvar