Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Starkare skydd för vittnen

Ny bestämmelse i polislagen

Polisen och andra myndigheter får från den första juli i år bättre möjligheter att skydda vittnen. En ny regel i polislagen ger möjlighet att bedriva särskilt personsäkerhetsarbete beträffande vittnen och särskilt hotade personer.

Advokatsamfundet var i sitt remissvar till betänkandet SOU 2004:1 i huvudsak positivt till förändringen. 

Läs Advokatsamfundet remissvar