Sveriges advokatsamfunds fullmäktige omvalde advokat Stefan Lindskog till ordförande i Sveriges advokatsamfund. Valet skedde vid fullmäktigemötet i Stockholm den 9 juni. Stefan Lindskog har varit ordförande i Advokatsamfundet sedan den 1 juli 2004. Han är delägare i Wistrand Advokatbyrå i Stockholm, en advokatbyrå med affärsjuridisk inriktning. Stefan Lindskog är juris doktor. Han disputerade 1985 på en avhandling om kvittning.

Advokat Tomas Nilsson valdes till ny vice ordförande i samfundet. Tomas Nilsson är i huvudsak inriktad på brottmålsjuridik och är delägare i advokatbyrån Sju Advokater KB i Stockholm.