Efter en lång debatt beslutade riksdagen den 31 maj att bordlägga regeringens propositioner om hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel.

Vänsterpartiets, miljöpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets riksdagsledamöter röstade för bordläggning. Regeringen uppnådde därmed inte den tillräckliga majoriteten på fem sjättedelar av ledamöterna för att driva igenom förslagen.

Enligt regeringsformen kan en minoritet bestående av minst en sjättedel av riksdagens ledamöter bordlägga förslag som innebär inskränkningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Förslagen får sedan vila i ett år innan kammaren behandlar dem på nytt.