En ny påföljd, ungdomstjänst, införs för unga under 18 år. Påföljden innebär oavlönat arbete, och genomförs av socialtjänsten. Detta är en av de förändringar av reglerna för unga brottslingar som riksdagen beslutade om den 30 maj.

Andra förändringar är att ”överlämnande till vård inom socialtjänsten” byter namn till ungdomsvård, och reserveras för unga med särskilda behov av vård eller andra åtgärder för att förhindra en ogynnsam utveckling. Socialtjänsten får också möjlighet att utse särskilda kontaktpersoner för att motverka risken för missbruk eller kriminalitet. De nya reglerna gäller från den första januari 2007.

Riksdagen beslutade också att från den första januari 2008 måste alla kommuner erbjuda medling till brottslingar under 21 år.

Advokatsamfundet var i sitt remissvar till betänkandet SOU 2004:122 i huvudsak positivt till förslagen. 

Läs Advokatsamfundets remissvar.