Med Svenska Dagbladet följde den 31 maj en bilaga på temat ” Advokat & Kvinna”. Bilagan är producerad på uppdrag av Advokatsamfundet, och kan även laddas ner från hemsidan

Läs Advokat & kvinna (pdf, 2 MB)