Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fordringsägares rätt ska frysas vid tidpunkter för en konkurs

Dom i HD klargör konkursregler

Vid en konkurs ska de förmånsrättsregler tillämpas som gällde vid tiden för konkursbeslutet. Det fastslog Högsta domstolen den 9 maj, när man avslog ett överklagande från Skatteverket avseende Varbergs sparbanks rätt till utdelning vid en konkurs.

Skatteverket hävdade att de nya regler som infördes den 1 januari 2005 borde tillämpas, i stället för de äldre reglerna. Men Högsta domstolen avsåg att det skulle kunna innebära att utdelningen i en konkurs blir beroende av hur snabbt konkursförvaltaren och rätten arbetar. I stället ska fordringsägares rätt till utdelning frysas vid tiden för konkursbeslutet.

Läs domen.