Vid en konkurs ska de förmånsrättsregler tillämpas som gällde vid tiden för konkursbeslutet. Det fastslog Högsta domstolen den 9 maj, när man avslog ett överklagande från Skatteverket avseende Varbergs sparbanks rätt till utdelning vid en konkurs.

Skatteverket hävdade att de nya regler som infördes den 1 januari 2005 borde tillämpas, i stället för de äldre reglerna. Men Högsta domstolen avsåg att det skulle kunna innebära att utdelningen i en konkurs blir beroende av hur snabbt konkursförvaltaren och rätten arbetar. I stället ska fordringsägares rätt till utdelning frysas vid tiden för konkursbeslutet.

Läs domen.