Justitieminister Thomas Bodström har utsett generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten Gudrun Antemar till uppdraget att utreda och lämna förslag på hur EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter ska genomföras i svensk rätt.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2007.