Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Gudrun Antemar ska utreda lagring av trafikdata

Hur ska EG-direktiven genomföras?

Justitieminister Thomas Bodström har utsett generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten Gudrun Antemar till uppdraget att utreda och lämna förslag på hur EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter ska genomföras i svensk rätt.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2007.