I tre beslut kritiserar Riksdagens ombudsmän, JO, olika kriminalvårdsanstalter.

I två av fallen hade anstalterna öppnat brev till intagna. På Roxtuna-anstalten öppnade personalen brevet för att man var osäker på vem som skickat det. Personalen borde, enligt JO, ha gjort mer efterforskningar innan det skedde, och dessutom skulle den intagne ha fått vara med när brevet öppnades.

Anstalten i Ystad får också kritik. Där öppnades ett brev till en intagen av misstag.

Skogomeanstalten får kritik för bristande sekretess när det gäller brev och försändelser till intagna. De intagna kvitterar där sina försändelser i en kvittensbok. I boken fanns uppgifter om innehåll i paket till andra intagna, som alla som skrev i boken kunde se.