Konstitutionsutskottet, KU, underkänner regeringens propositioner om hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel. Ett enigt utskott delar Lagrådets uppfattning att det behövs förtydliganden och starkare rättssäkerhetsgarantier i förslagen.

Förslagen har överlämnats till KU av justitieutskottet. KU:s roll är bland annat att pröva om förslagen faller under regeringsformens regler om minoritetsskydd. Det gör de, enligt utskottet. Regeringsformen ger därmed riksdagen möjligheten att bordlägga förslagen, om minst en sjättedel av ledamöterna kräver det.

Advokatsamfundet har under hela beslutsprocessen kritiserat förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel. Samfundet anser bland annat att de är allt för integritetskränkande och saknar tillräckliga rättssäkerhetsgarantier.