En skiljeman som på deltid arbetet för en advokatbyrå var inte partisk för att byrån hade en av parterna i skiljeförfarandet som klient.

 

Skiljemannen anlitades efter att en person sagts upp från sin anställning på ett stort företag. På deltid var skiljemannen verksam som konsult vid en advokatbyrå där företaget var en stor klient. Efter att skiljenämnden avgjort ärendet till den uppsagdes nackdel klandrade han domen med hänvisning till att skiljemannen varit partisk.

 

Svea hovrätt har nu avgjort ärendet. Hovrätten fann att skiljemannen visserligen borde ha informerat om byråns relation med företaget, men att det sammantaget inte finns något som kunnat rubba förtroendet för skiljenämndens opartiskhet.

 

Fallet har också behandlats av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Nämnden ansåg, till skillnad från hovrätten, att mannen borde ha avböjt uppdraget som skiljeman. Nämnden fann dock inte att advokatbyrån brustit i sin tillsyn.

 

Läs disciplinnämndens beslut.