Enligt en rapport från Domstolsverket är timkostnadsnormen beräknad på felaktiga grunder. Advokatsamfundet kräver nu i ett brev till justitieministern att normen räknas upp, med hänsyn till rapportens resultat.

Läs brevet