Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Timkostnadsnormen 300 kronor för låg

Advokatsamfundets skriver brev till Thomas Bodström

Enligt en rapport från Domstolsverket är timkostnadsnormen beräknad på felaktiga grunder. Advokatsamfundet kräver nu i ett brev till justitieministern att normen räknas upp, med hänsyn till rapportens resultat.

Läs brevet