Vid sitt sammanträde den 9 mars beslöt styrelsen för Sveriges advokatsamfund att bevilja 24 sökande inträde i samfundet.

Läs listan med namnen.