Finns det strukturell eller institutionell diskriminering inom rättsväsendet? Hur ser den i så fall ut och vilka uttryck tar den sig? Det utreds i rapporten Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättsväsendet. Rapporten, som ingår i Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, överlämnades till regeringen igår den 16 mars.

Rapporten visar på olika former av diskriminering inom rättsväsendet, men den efterlyser också betydligt mer forskning på området.

"Är rättvisan rättvis?" finns att ladda hem från regeringens hemsida.