Jurister spelar en avgörande roll för grundläggande fri- och rättigheter och rättssäkerhet i demokratiska samhällen. Reglerna för advokater och andra juridiska kårer kan därför inte bara ses som en konkurrensfråga, och det är nödvändigt att medlemsstaterna har inflytande när det gäller dessa regelverk. Det fastslog EU-parlamentet i en resolution i slutet av mars.

CCBE, de europeiska advokatsamfundens råd, välkomnar resolutionen. I ett pressmeddelande säger rådets ordförande Manuel Cavaleiro Brandao att juristerna är öppna för kloka reformer, men att dessa måste genomföras av de institutioner inom det juridiska systemet som har den rätta kunskapen, och först efter grundliga analyser.