Högsta domstolen meddelade den 7 mars dom i två uppmärksammade mål om sex med barn. Fallen inträffade efter att den nya sexualbrottslagen trätt i kraft.

 

I det ena fallet dömde både tingsrätten och hovrätten en 25-årig man till två års fängelse för våldtäkt mot barn, för att han haft sex med en snart 15-årig flicka. HD sänkte hans straff till ett år för sexuellt utnyttjande av barn, bland annat med hänsyn till att flickan snart skulle fylla 15 år. Ett av justitieråden var skiljaktig och ville i stället fastställa hovrättens dom.

 

Den andra åtalade mannen, en 25-åring som haft samlag med en snart 14-årig flicka, dömdes till sex månaders fängelse för sexuellt utnyttjande av barn. HD fastslog därmed hovrättens dom. Två justitieråd ville döma till två års fängelse för våldtäkt mot barn.

 

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg tycker att det är bra att HD tog upp fallen, så att sexualbrottslagen blir prövad.

 

– Domarna pekar på de gränsdragningsproblemen som finns i den nya lagen, säger Ramberg.

 

Läs HD-domarna på Högsta domstolens hemsida.

 

Mål nr B 3998-05

 

Mål nr B 4914-05