Med anledning av reformen den 31 mars, då en ny instans- och processordning införs i utlännings- och medborgarskapsärenden, har Domstolsverket satt upp en särskild webbsida med information om nya processordningen och de nya migrationsdomstolarna.

Från den webbsidan kan man också ladda ned en informationsbroschyr med övergripande information om processordningen efter reformen. Den kan användas exempelvis av den som behöver informera om hur processen går till när man överklagar Migrationsverkets beslut.

Domstolsverkets webbinformation om migrationsdomstolarna