Barn som bevittnar våld i familjen ska ses som brottsoffer, och därmed ha rätt till statlig brottsskadeersättning. Det föreslås i en proposition som nu läggs fram för riksdagen.

I slutet av förra året fastslog Högsta Domstolen att ett barn som tvingats se sin mor misshandlas av fadern inte var att betrakta som brottsoffer. Detta vill regeringen ändra på. Liknande förslag har också kommit från de borgerliga partierna.

Tidskriften Advokaten behandlade nyligen ingående frågan om barns utsatthet i rättsväsendet (nr 1, 2006).