Igår den 16 mars överlämnade regeringen två propositioner, om hemlig rumsavlyssning (buggning) och om möjligheten att använda vissa hemliga tvångsmedel för att förebygga brott.

Lagförslagen läggs fram trots hård kritik från många remissinstanser, bland andra Advokatsamfundet. Lagrådet avstyrkte förslaget om buggning helt, och hade starka invändningar på flera punkter till förslaget om preventiva tvångsmedel.

Läs mer på regeringens hemsida.