Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Brottsoffer slipper dela skadestånd

Lagrådsremiss från regeringen

En person som misshandlats, och fått skadestånd för detta, ska kunna undanta skadeståndet från bodelningen vid en skilsmässa. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Detta innebär att den misshandlade parten slipper dela med sig av skadeståndet om hon skiljer sig. Frågan har diskuterats en tid, och man har särskilt uppmärksammat fall där en kvinna misshandlats av sin egen man, som sedan fått del av skadeståndet.