En person som misshandlats, och fått skadestånd för detta, ska kunna undanta skadeståndet från bodelningen vid en skilsmässa. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Detta innebär att den misshandlade parten slipper dela med sig av skadeståndet om hon skiljer sig. Frågan har diskuterats en tid, och man har särskilt uppmärksammat fall där en kvinna misshandlats av sin egen man, som sedan fått del av skadeståndet.