Europarådet startar nästa vecka en omfattande kampanj mot familjerelaterat kvinnovåld. Kampanjen inleds vid en ceremoni i Madrid den 27 november och ska pågå fram till mars 2008. Beslutet om kampanjen fattades vid Europarådets toppmöte mellan stats- och regeringschefer i maj 2005.

Den svenska Europarådsdelegation har utsett Carina Hägg (s) till kampanjansvarig i riksdagen. Som stöd har hon en arbetsgrupp som ska ta fram en plan för insatser i riksdagen för att motverka kvinnovåld. I gruppen som tillsatts av riksdagsdirektören ingår Kirsti Pulkka-Ericson, sekreterare i den svenska Europarådsdelegationen, Lars Franzén, föredragande i justitieutskottet, Cecilia Back, föredragande i socialutskottet samt Katharina Tollin, riksdagsstipendiat, adjungerad. 
 
Läs mera på kampanjens hemsida.