Jur. dr. Gustaf Lind har utsetts till statsekreterare hos migrationsminister Tobias Billström. Gustaf Lind har disputerat i internationell rätt, tidigare forskat vid Försvarshögskolan, och suttit i styrelsen för Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. Senast kommer han från en tjänst på UD:s enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter.