Kampen mot den internationella terrorismen har lett till ett paradigmskifte i synen på brottsmisstänkta. Principen om att hellre fria än fälla tycks vara på väg att gå förlorad på flera håll i världen. Ska kampen mot terrorism lyckas måste länderna ge sig på orsakerna till terrorism snarare än symptomen.

Det var ett par synpunkter från det internationella seminariet ”Terroristbekämpning – europeiskt samarbete och mänskliga rättigheter” som hölls i Stockholm den 9–10 november i regi av Nordic Lawyers Academy och Sveriges advokatsamfund.

Vid seminariet medverkade flera framstående jurister och advokater, bland andra Hans Corell, konsult vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, tidigare bland annat undergeneralsekreterare i FN, Elisabet Fura-Sandström, domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Raji Sourani, advokat och generalsekreterare för Palestinian Centre for Human Rights samt Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare.

I nästa nummer av tidskriften Advokaten kommer ett reportage från konferensen.