Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Internationellt seminarium om terrorism och mänskliga rättigheter

Kampen mot terrorismen måste finna nya vägar

Kampen mot den internationella terrorismen har lett till ett paradigmskifte i synen på brottsmisstänkta. Principen om att hellre fria än fälla tycks vara på väg att gå förlorad på flera håll i världen. Ska kampen mot terrorism lyckas måste länderna ge sig på orsakerna till terrorism snarare än symptomen.

Det var ett par synpunkter från det internationella seminariet ”Terroristbekämpning – europeiskt samarbete och mänskliga rättigheter” som hölls i Stockholm den 9–10 november i regi av Nordic Lawyers Academy och Sveriges advokatsamfund.

Vid seminariet medverkade flera framstående jurister och advokater, bland andra Hans Corell, konsult vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, tidigare bland annat undergeneralsekreterare i FN, Elisabet Fura-Sandström, domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Raji Sourani, advokat och generalsekreterare för Palestinian Centre for Human Rights samt Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare.

I nästa nummer av tidskriften Advokaten kommer ett reportage från konferensen.