Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen och Södra Teatern arrangerar en paneldebatt om rättssäkerhet och allas likhet inför lagen.
 
Panelen kommer att bestå av chefsrådman vid Stockholms tingsrätt Jan Öhman, professor i straffrätt Madeleine Leijonhufvud, professor i medierätt Hans-Gunnar Axberger, generalsekreterare för Advokatsamfundet Anne Ramberg samt riksåklagare Fredrik Wersäll.
 
Moderator kommer journalisten Maciej Zaremba att vara.

Tisdagen 5 december, dörrarna öppnar 18.00, samtalet startar 19.00, Södra Teaterns Kägelbana, Stockholm.
 
Entré: 60 kr, student och ungdom upp till 26 år 30 kr