Rubriken är vald därför att temadagens syfte är att belysa offrens rädsla, deras rädsla för att berätta och att inte bli bemötta med respekt. Temadagen arrangeras av Brottsoffermyndigheten i samarbete med Malmö stad och Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg.

Föreläsare: Kari Ormstad, professor i rättsmedicin: ”Att se och tolka möjliga spår av sexuella övergrepp”, Gun Heimer, professor och chef för Rikskvinnocentrum: ”Att möta kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp”, Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri: ”Varför barn har så svårt att berätta”,  Kajsa Rapp,  kammaråklagare vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg: "De nya sexualbrotten: lag och exempel på praxis", Ninni Carlsson, doktorand: "Kvinnors berättelse om makt, kön och bearbetning av sexuella övergrepp", Lars Widén, Eva Kokkonen och Charlotta Marklund, dvs. den polis, åklagare och socialarbetare som startade samarbetet omkring de berörda barnen och deras familjer inför och efter gripandet av den s.k. Huddingepedofilen

Deltagandet kräver anmälan, men är kostnadsfritt om man kommer.

Mer information.