Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Timkostnadsnormen höjs med 27 kronor

1 056 kronor i timmen 2007

Regeringen har nu beslutat om timkostnadsnorm för 2007. Precis som Domstolsverket föreslagit blir normen 1 056 kronor exklusive mervärdesskatt, en höjning med 27 kronor jämfört med i år.

Advokatsamfundet har under flera år kritiserat beräkningen av timkostnadsnormen, som styr ersättningen för försvarare i brottmål och övriga advokater som ersätts med rättshjälp. En undersökning av Advokatsamfundet och Domstolsverket tidigare i år visade på flera felkällor när timkostnadsnormen beräknas, som gör att den inte motsvarar advokaternas verkliga kostnader för sin verksamhet.

I år blir det alltså inga förändringar av beräkningen. Regeringen lovar dock att återkomma till frågan om beräkningen av timkostnadsnormen.