Advokatsamfundet har vid ett flertal tillfällen framfört invändningar mot hur timkostnadsnormen beräknas, och krävt förändringar av systemet. Trots detta är Domstolsverkets förslag till timkostnadsnorm för 2007 1055 kronor, en höjning med 26 kronor. Normen motsvarar alltså fortfarande inte advokaternas kostnader, enligt flera undersökningar.

Nu kräver Advokatsamfundet i ett brev till regeringen att beräkningen av timkostnadsnormen ändras, så att ersättningen kommer att motsvara advokaternas verkliga kostnader.

Läs brevet.