Den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden har i huvudsak stärkt rättssäkerheten. Men några frågor behöver uppmärksammas och utredas vidare. Det skriver Advokatsamfundet i ett brev till den nya migrationsministern Tobias Billström.

Advokatsamfundet pekar bland annat på frågan om förordnande av offentliga biträden i utlänningsärenden. Rättssäkerheten skulle förbättras om Rättshjälpsmyndigheten eller länsrätterna fick ta över den uppgiften från Migrationsverket, menar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i brevet.

Brevet tar också upp de stora skillnaderna som visat sig finnas mellan migrationsdomstolarna när det gäller att ändra Migrationsverkets beslut. Dessa bör utredas, påpekar Anne Ramberg. Detsamma gäller frågan om sekretesslagen i sin nuvarande form kan anses omfatta migrationsdomstolarnas dömande verksamhet.

Läs brevet.